Artiklar

Nygammal putt FotorTill svunna

tider åter 

Nu ska den gamla puttinggreenen mellan klubbhuset och ladan återuppstå. Arbetet ska komma igång under hösten och greenen ska bli spelbar hösten 2018 eller våren 2019 beroende på bland annat vädret.

Fullero green o klubbhus Fotor
Sedan ett par år ligger ju övningsgreenen vid Fullerös klubbhus nere. Vi har saknat den här övningsgreenen då det ger liv och rörelse runt klubbhuset och restaurangen. Och för närvarande är det inte en trevlig första blick när man kommer till Fullerö GK.

Nygamla gravskopa FotorSedan i fjol har klubben en grävskopa samt från i år andra nya maskiner så vi kan påbörja arbetet med att få igång den här greenen igen. För att kunna göra ett bra arbete som har hög kvalitet så att greenen blir beständig för framtiden krävs det mycket arbete med grävande, ny dränering, ny bevattning med mera, med mera.
Om vi ska kunna göra detta till en rimlig kostnad och för att inte ta för mycket tid av det normala underhållet av banan, vilket alltid har högsta prioritet, kommer detta arbete att ta rätt lång tid.
Vår headgreenkeeper Johan Nyman och hans banpersonal börjar arbetet i höst men hinner inte få allt klart för att kunna så nytt gräs under 2017. Arbetet kommer att pågå under 2018 så vi satsar på att ha greenen helt klar och i perfekt skick till hösten 2018/våren 2019.
Vi hoppas ni har förståelse för att det kommer att se lite tråkigt ut under nästa säsong runt klubbhuset men jag tror alla hellre vill ha en bra green istället för att skynda på och kanske ångra det senare.
Vi kommer att sätta upp info-skyltar runt arbetsplatsen med tanke på medlemmar och gäster.

170920 ovning A Fotor 170921 ovning B Fotor2017-09-20                                                                                    2017-09-21

 

Puttinggreen åter, uppdaterad: 2017-09-21 16:49:57