Artiklar

Tony Carlsson ny ordförande i Fullerö GK

Vid höstårsmötet 11 december valdes tidigare vice ordföranden Tony Carlsson till ny ordförande i Fullerö GK. Han efterträder Peter Brandt, som varit ordförande i sju år, och nu fortsätter som styrelseledamot. Ny i styrelsen är Lena Andersson.

Ekonomin är fortsatt god och förväntas gå med plus även nästa år. Medlems- och övriga avgifter är samma som det gångna året. Budgeten för det kommande verksamhetsåret godkändes liksom verksamhetsplanen.

Förutom Tony Carlsson (ordförande) består styrelsen av Åke Westman, Birgitta Chapman och Björn Engvall (valda på 2 år t o m 2019), Patrik Lundstedt (omval 2 år), Peter Brandt och Lena Andersson (nyval 2 år) samt Ulla-Britt Bertilsson och Fredrik Angnero (omval 1 år som suppleanter).

Som avslutning avtackades Per Tjärnström som OK-ordförande och Hans G Petersson (frånvarande) som KK-ordförande för mångårigt arbete i klubben.

En rad motioner behandlades:

• Anlägga padelbanor på Fullerö GK
Bifölls: Styrelsen får undersöka förutsättningarna.

• Fler och pålitligare golfbilar efterlystes.
Bifölls: Samtliga bilar får nya batterier och två nya bilar leasas.

• Önskemål att stänga av vägen från Barkarö förbi hål 1.
Avslogs: Vägen används bland annat av handikappfordon.

• Ansiktslyftning av Närspelsbanan.
Bifölls: Golfhålen är redan återställda och footgolfhålen flyttas utanför greenerna.

• Alternativ start på hål 1och hål 10.
Bifölls: Redan beslutat.

• Torktrasa vid varje bolltvätt m m.
Avslag: Var och en kan ha handduk på vagnen/bagen.

• Förbättringar av husvagns-/husbilsplats.
Svar: styrelsen tackar för många bra synpunkter och arbetar vidare med förslagen.

Före årsmötesförhandlingar informerade banchefen Niklas Åhman med ett informativt bildspel vad banarbetarna gör varje vecka för att hålla banan och anläggningen i trim.

Årsmötesreferat hösten 2018, uppdaterad: 2018-12-12 15:55:07