Artiklar

 Fullerö GK söker
Kanslist / receptionist

Tjänsten

Deltid 50 % med arbetstider efter överenskommelse

Tillsättning: Så snart som möjligt och tills vidare, vi tillämpar provanställning.

Vi har kollektivavtal med Unionen.

Arbetsuppgifter

* Fakturahantering – fördela till rätt attest etc.
* Attestrutiner
* Medlemshantering -
(frågor, registrering, uppdatering, medlemsfakturering, mm)
* Klubbens super-user avseende GIT (Golfens IT-system)
* Posthantering och mail -
(läsa, sortera, fördela, svara)
* Reception
* Shop inkl. försäljning av kläder och golfutrustning
* Arkivering och dokumenthantering
* Telefon
* Vissa inköp av t ex kontorsmaterial
* Uppdatering av hemsida och facebook samt ev. övriga sociala medier
* Hjälpa övriga anställda såsom banchef och Pro med administrativa göromål
* Sponsorrelationer – avtal mm
* Kassahantering – rangemaskin och betalstation

Bokföring sker i redovisningssystemet VISMA medan medlemshanteringen sker i GIT, ett system utvecklat av Svenska Golfförbundet. Löpande redovisning och bokslut görs av inhyrda externa resurser.

Önskade egenskaper:

Öppen och social då många kontakter sker med klubbens medlemmar och övriga golfgäster.

Erfaren och relativt mångsidig, det är meriterande med erfarenhet från arbete på golfklubb.

God simultankapacitet då kanslisysslorna behöver kunna skötas parallellt med arbete/bemanning av shop och reception.

God IT-kunskap minst avseende office-paketet.

Meriterande med erfarenhet / kunskap av Googles webbaserade verktyg.

Ansökan vill vi ha senast 15 mars 2019 med sedvanlig CV och och sänds till tony.carlsson@spiut.se. Referenser kan komma att begäras in.

Vill Du veta mer om tjänsten kontakta i första hand Tony Carlsson, ordförande

Tel: 070 -5211 394, Email: tony.carlsson@spiut.se

Om ni inte når Tony kan ni även kontakta Åke Westman, Vice ordförande

Tel: 073 697 4616, Email: ake.westman@live.se

2019 kanslist, uppdaterad: 2019-04-25 19:34:49