Greenfee 2019

Seniorer
               
                      18 hål          9 hål            Närspelsbanan
Vardagar                           420 kr          220 kr          100 kr
Lördag, söndag, helg        520 kr          330 kr          100 kr

Vardagsmedlem/9-hålsmedlem betalar som gäst på helger.
9-hålsmedlem betalar 210 kr för 18 hål på vardagar.

Greenfeemedlem  betalar halv greenfee efter två fria rundor.

Gäst till fullvärdig medlem i samma boll får 80 kr rabatt på ordinarie greenfee.

Juniorer
              
                        18-hålsbanan
    Närspelsbanan
Vardagar                            210 kr                 50 kr
Lördag, söndag, helg         260 kr                 50 kr

Västmanlands juniorer spelar gratis 15 juni – 15 augusti 2019 på 18-hålsbanan och Närspelsbanan.

Västmanlandsgreenfee

Seniorer: Rabatt 80 kr på ordinarie greenfee helgfria vardagar före kl 15.00, gäller fullvärdiga medlemmar.
Juniorer: Rabatt 40 kr på ordinarie greenfee helgfria vardagar före kl 15.00.              

Gäller för:
     Västerås GK   Skerike GK    Frösåker GK   Orresta GK    Tortuna GK     Ängsö GK
     Surahammars GK     Sala-Heby GK    Köpings GK

För Strömsholms GK och Hälla GK gäller:
     Rabatt 40 kr för senior och 20 kr för junior helgfria vardagar för kl 15.00

Fullvärdiga medlemmar från Arboga GK och Torshälla GK:
Gratis spel genom klubbsamarbete alla dagar i veckan.

Vänskapsklubbar

• Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden eller liknande.
• Rabatten gäller fullvärdiga medlemmar

Avesta GK :           100 kr rabatt alla dagar i veckan för fullvärdiga medlemmar
Enköping GK :       Rabatt  100 kr helgfri måndag-fredag
Falun-Borlänge GK:  Varje aktiv Falun-Borlänge-medlem erhåller två fria greenfees.
Hagge GK:              25% rabatt på ordinarie greenfee alla dagar för fullvärdig medlem
Kumla GK:              Rabatt 100 kr alla dagar för fullvärdiga medlemmar och juniorer
Lindesberg GK       Rabatt 25% helgfria måndag-fredag (juniorer 50 kr)
Norrköping Söderköping GK: 300 kr i greenfee helgfria vardagar, juniorer spelar fritt alla dagar
Mälarbaden GK:      Halv greenfee på vardagar
Älvkarleby GK:       Medlemmar i Fullerö GK och Älvkarleby GK har under säsongen rätt att spela 2 rundor fritt på varandras 18-hålsbanor. Fritt spel på respektive banan gäller från 15 maj till 31 oktober. Spel får ske vardag som helg. Respektive klubbs ordinarie regler för bokning av starttider gäller. Fritt spel gäller för fullvärdiga medlemmar i respektive klubb. (Nytt 2019)

Greenfee 2019, uppdaterad: 2019-04-19 13:53:04