Greenfee

Seniorer
               
                      18 hål          9 hål            Närspelsbanan
Vardagar                           390 kr          220 kr          100 kr
Lördag, söndag, helg        490 kr          330 kr          100 kr

Vardagsmedlem/9-hålsmedlem betalar som gäst på helger.
9-hålsmedlem betalar 220 kr för 18 hål på vardagar.

Gäst till fullvärdig medlem i samma boll får 50 kr rabatt på ordinarie greenfee.

Juniorer
              
                        18-hålsbanan
    Närspelsbanan
Vardagar                            195 kr                 50 kr
Lördag, söndag, helg         245 kr                 50 kr

Västmanlands juniorer spelar gratis 15 juni – 15 augusti 2017 på 18-hålsbanan och Närspelsbanan.

Västmanlandsgreenfee

Seniorer: Rabatt 80 kr på ordinarie greenfee helgfria vardagar, gäller fullvärdiga medlemmar.
Juniorer: Rabatt 40 kr på ordinarie greenfee helgfria vardagar, gäller fullvärdiga medlemmar.              

Gäller för:
     Västerås GK   Skerike GK    Frösåker GK   Orresta GK    Tortuna GK     Ängsö GK
     Surahammars GK     Sala-Heby GK   Arboga GK     Köpings GK

För Strömsholms GK gäller:
     Rabatt 40 kr för senior och 20 kr för junior helgfria vardagar för kl 15.00


 
Greenfee, uppdaterad: 2017-07-28 08:07:03