Banaktuellt 2013

 

Därför stängs golfbanan. Vintern har ju nyligen gjort sig påmind och även om det just nu är vackert väder kan det uppstå problem längre fram. Det varslas om stora regnmängder den närmaste tiden och risken är stor att det blir problem i vår med "lerig" bana om golfspelare spelar på blöta eller frusna gräsytor. Det är ingen eller mycket liten tillväxt hos gräset och den låga aktiviteten i växten gör plantan extra känslig för påverkan genom att uppkomna skador läker mycket dåligt.

De största skadorna på gräset fås ofta vid de första frosterna. Gräset är då speciellt känsligt, eftersom det inte har invintrat och fortfarande håller mycket vatten. Läs mer om risker vid vinterspel (2013-10-01)

 

 

 
131002-dressning
Banan förbereds för vintern. Arbetet med att förbera banan för vintern har börjat. Dressning av områden som brukar vara fuktiga har genomförts – bland annat som här framför greenen på hål 9.

Greenerna klipps fortfarande men inte lika ofta. Greengräset behöver bli något längre för att klara vinterns påfrestningar. Greenerna har luftats eftersom blötväder tillsammans med fottramp gör greenytan alltför kompakt. De har också besprutats med svampmedel för att gräsplantorna ska klara vintern med minsta möjliga svampangrepp.

131002-range-ringarVissa morgnar har det varit frost och därför öppnas inte banan förrän klockan 9. Man får aldrig gå på en green där rimfrosten ligger kvar. Då är gräset så skört att stråna bryts av om man trampar på dem. När däremot dagsmejan har smält bort rimfrosten är det fritt fram för spel.

Drivingrangen har varit stängd ett par dagar för diverse arbeten. För att hjälpa spelarna att se bollnedslag på rangen har stora vita ringar av konstgräs lagts runt ett par flaggor. Det är KSAB som provar på vår range. 
2013-10-03

 

130911-ruffklippare
130911-fairwayklippareProvkörning med nya maskiner. Nu i september provar vi nya maskiner för banskötseln. Det gäller dels fairwayklippare dels ruffklippare. De gamla maskinerna har varit med ett antal år och de leasingkontrakt som gäller upphör för de flesta maskinerna i år. 
På bilden ovan är det Leif Broberg som kör en ruffklippare på hål 18 och till höger testar Leif Björkström hur en av fairwayklipparna fungerar. (2013-09-12)
 
Bollmaskin med många betalningssätt. Fullerö har nu en ny bollmaskin på rangen. Du kan betala med mobilen – SMS, betal-/kreditkort, rangekort eller 10-kronor ("guldtior"). ENKELT för alla!
Ditt tidigare rangekort kan du byta till ett nytt om du vänder dig till receptionen.
Vi hoppas att du så långt möjligt undviker mynten eftersom de är besvärliga att hantera för klubben. (2013-09-22)
 

DET HÄNDE 2013

• 31 maj: Klubben har nu hjärtstartare i klubbhuset.

• 11 maj: Samtliga greener på 18-hålsbanan öppna.

• 9 maj: Greenerna på hål 1 och 17 har öppnats!

• 3 maj: Banan klar för spel och öppnad. Fyra provisoriska greener. Nya teebeteckningar – 38, 48, 56 och 59. Ny slopetabell för Tee 38 och nya scorekort.

• 19 april: Snön har försvunnit och greenerna har täckts av dukar. Greenerna verkar ha klarat sig bra hittills. Banan beräknas öppnas för spel vid månadsskiftet april/maj. 

• 19 april: Banpersonalen har röjt sly med mera under vinter/våren med hjälp av banbrytarna och den stora rishögen mellan hål 13 och hål 17 har eldats upp.

Banaktuellt 2013 ny, uppdaterad: 2016-01-05 15:29:39