Banaktuellt 2015

 

2015 Bana hl 18 rensat dike

2015 Bana hl 18 orensat 2015 Bana drnering hl16

2015 Bana rensat dike hl2

2015 Bana hl2 slntning 

 

 
 
Banjobb inför 2016 – november/december 2015. Efter säsongen 2015 har Johan Nyman, Joakim Lundqvist, Viktor Karlsson och Markus Lindgren jobbat hårt för att banan ska bli så bra som möjligt inför 2016. Bland annat har dammarna och dikena vid hål 1, 2, 13, 17 och 18 rensats och släntats. Det senare gör att ytorna blir lättare att sköta för banpersonalen och att det blir enklare att avgöra om bollen är i eller inte är i för spelarna. Här är ett axblock av bilder från det arbetet.
(Foto: Johan Nyman)
 
 
 Fyra hål öppna med vintergreener – november 2015. Regnet oktober/november gjorde att banan stängdes för säsongen. Dessutom finns det ökat angrepp av svamp på flera hål.
– Vi har stängt för att kunna ge greenerna en så bra invintring som möjligt och för att slippa skador som följer med oss in i nästa säsong. Så länge som det är möjligt kommer vi att hålla hål 1-4 öppna med vintergreener och utslag från pall, sade Johan Nyman. Vi kommer i vinter att göra försök med vintertäckning av greenerna 1, 7 och 14 – allt för att kunna skynda på öppningen i vår.

 

151008-dress-hl-12Säsongen 2016 förbereds – oktober 2015. Förberedelserna inför säsongen 2016 pågår när säsongen 2015 närmar sig slutet. Mycket jobb väntar – förutom att korthålsbanans greener ska renoveras under vinterhalvåret.
I början av november har klubben fått tillgång till en grävare och arbetet med att rensa och slänta diket på hål 18 har börjat. Samtidigt tas den gamla träbron – som är i dåligt skick – bort och den gamla kulverten närmast tee på hål 18 ska renoveras.
Den första veckan i oktober dressades ("sandades") flera fairways och gångstråk på banan som har fuktområden. På bilden till höger är det headgreenkeepern Johan Nyman som ser till att området till vänster om greenen på hål 12 förbättras. 

 

150704-hl16 tee56

Vyn från nya tee56 på hål 16. Längst till vänster ses greenen med bunkrar till vänster och höger. Träddungen till höger om mitten av bilden är den mellan hål 16 och 17. Till höger om dungen ses nya tee47. Och rakt ovanför ses teeskylten på hål 17. 

Premiär för nya tee – juli 2015. I golfveckan var det premiär för de nyanlagda teena på hål 16. De ligger på två kullar till höger om green 15. Därifrån har man vacker översikt över hålet man ska spela. Längden på hålet är från tee56 ungefär 335 meter och från tee47 cirka 250 meter.
När Fulleröbanan anlades kring 1990 hade dåvarande hål 7 ungefär samma sträckning som nuvarande hål 16. Men då fanns inte kullarna och man hade ingen översikt av hålet.

• Gräset, som ersatte den svårskötta bunkern, mellan greenen och bäcken på hål 3 har växt till sig bra.
• Gräset på nya tee47/tee38 på hål 15 har haft lite svårt att etablera sig. Men även den teen öppnas snart. Hål 15 blir då 130 meter långt.
• De nya kullarna på hål 14 har nu fått sin form. Ännu återstår dock en hel del arbeten, vilka utförs av Trafikverket och Västerås stad. Därefter ska kullarna sås.

 

Nya kullar med mera – april 2015Den nya cykelvägen mellan Örtagården och Johannisbergsvägen gör att vi får nya kullar och därmed en bättre avslutning på hål 14. Men tills vidare måste vi vänja oss vid att få ett smalare, och för många, ett svårare hål. 

150427-Hal3-mua-duk

Det är en av flera nyheter på Fullerö den här säsongen. På alla greener har vi en nyhet – ny flagga, flaggstång och hållägesflagga. 

Och på hål 3 var det under våren mark under arbete (förbjudet att spela från) omedelbart till vänster om greenen där bunkern tidigare låg. Innan gräset tagit sig täcktes det nya släntade området av duk.  (Bilden till höger)

Ytterligare en nyhet är den omdragna outgränsen på hål 10. Nu går den mellan diket och elstängslet till höger om greenen.

 

150224-Green-18-pipAktivitet på greener – februari 2015. I månadsskiftet februari/mars var det mycket stor aktivitet för att förbereda greenerna inför 2015 års säsong. Temperaturen skiftade ständigt mellan plus på dagarna och minus på nätterna. Dessutom, med den stora mängd snö som föll tidigare i februari och den is som bildades på greenerna, har det varit en synnerligen svår tid för landets banchefer.

Under sportlovsveckan har det skett en hel del på greenfronten. På bilden till höger kan vi se hur banpersonalen tagit bort isen på greenerna, bland annat genom att köra över isiga greener med hålpipare. Dels har dressning av greenerna skett. Dels har vissa greener genom Banbrytarnas jobb täckts över.

 

Nyheter inför säsongen 2015 – februari 2015.  Det är hög fart på arbetena kring banan på Fullerö. Dukar läggs på kring månadsskiftet frebruari/mars med hjälp av Banbrytarna. Och det blir en hel del nyheter inför den kommande säsongen – flera nya tee, en ny damm på hål 18 och ett mycket uppfräschat Fulleröhus.

150223-hal18-vy-damm

Dammen som ligger intill green 18 (bilden ovan) och som de senaste säsongerna har varit mest vass håller få en vattenspegel. Dammen blir lite större och grävs ur in mot foregreen. I samband med det ska även diket som går utmed vänstersidan på hål 18 rensas.

• På hål 16 blir det nya tee för Tee56 och Tee47. Dessa ordnas på kullarna närmast Gotövägen – infartsvägen till klubben – till höger om hål 15:s green. Hålet blir cirka 335 (tee56) respektive 250 (tee47) meter långt. De nuvarande teena blir alternativa tee.

• På hål 15 blir det en ny tee för Tee47 och Tee38. Hålet blir 130 meter långt och teen ligger något till vänster snett framför nuvarande Tee47.

• På hål 17 blir det en ”nygammal” tee för tee47. Det blir den gamla röda teen (i höjd med nuvarande tee38) när det var ett par 4-hål, som görs i ordning. Hålet blir 333 meter långt från tee47 liksom från tee38.
141030-FuGK-hl3-mot-tee

• Banpersonalen arbetade i slutet av förra året med två bunkrar. Dels den vänstra greenbunkern på hål 7så att den numera är synbar från både tee56 och tee47, dels med vänstra greenbunkern på hål 3 (bilden till höger). Den är numera igenlagd eftersom den varit mycket svår att sköta. Den har ersätts av en slänt ner mot vattnet.

Banaktuellt 2015 ny, uppdaterad: 2017-10-17 11:02:26