Banaktuellt 2014

141125-Lovblas

Nya maskiner inför 2015 – november 2014. En ny greenklippare, en ny lövblås (bilden till höger) och en ny truck kommer att finnas på Fullerö 2015.

Vi har redan haft lövblåsaren igång (den var inlånad) och sett vilken oerhörd nytta den gjorde under hösten – lövrent på fairway och greener. Den nya greenklipparen konstruerades för att få ännu bättre klippning av greener. Med hjälp av en flexfjädring kan klippenheterna röra sig fritt över greenernas ojämnheter, vilket ger en klippning av mycket hög kvalitet. Det nya med denna klippare är att klippcylindrarna drivs helt elektriskt. Den tredje nya maskinen 2015 är en truck som är fyrhjulsdriven. De nuvarande truckarna på klubben har hängt med i många år och är ganska utslitna vid det här laget.

 

Nya tee och arbete med bunkrar – oktober 2014. Efter en fantastisk säsong har invintringen av banan startat och under oktober 2014 har arbetet med nya tee påbörjats. Det handlar om nya, alternativa och ”nygamla” tee. 
• På hål 15 blir det en ny tee för Tee47 och Tee38. Hålet blir 130 meter långt och teen ligger något till vänster snett framför nuvarande Tee47.
141030-Slang-hal16• På hål 16 blir det nya tee för Tee56 och Tee47. Dessa ordnas på kullarna närmast Gotövägen – infartsvägen till klubben – till höger om hål 15:s green. Hålet blir cirka 335 (Tee56) respektive 250 (Tee47) meter långt. De nuvarande teena blir alternativa tee. På bilden till höger ses KSAB:s man lägga ut bevattningsslang till nya tee56 på hål 16.
• På hål 17 blir det en ”nygammal” tee för Tee47. Det blir den gamla röda teen (i höjd med nuvarande Tee38) när det var ett par 4-hål, som görs i ordning. Hålet blir 333 meter långt från Tee47 liksom från Tee38.

Banpersonalen har även arbetat med två bunkrar. Dels den vänstra greenbunkern på hål 7 (bilden nedan till höger) så att den numera är synbar från både tee56 och tee47, dels med vänstra greenbunkern på hål 3 (nedan till vänster). Den är numera igenlagd eftersom den varit mycket svår att sköta. Den har ersätts av en slänt ner mot vattnet, något som Magnus Barth (tidigare banchefen) förespråkade redan 2004.

141030-Bunker-hal7

141030-FuGK-hl3-mot-tee 

 

 

 

 

Banan slopas om – juli 2014. Fulleröbanan kommer att slopas om redan under det här året. Det sker söndagen den 14 september – valdagen – men det kommer inte att påverka spelet – förutom att det blir startförbud mellan klockan 07.30 och 09.30. Visst arbete kommer dock att ske veckorna före slopeningen. Värderingspunkter kommer att sättas ut på banan (sprayfärg) och mätpunkter kommer att markeras på teena på par 4- och par 5-hålen.

Omslopeningen klar – september 2014. Omfattande arbete av sju personer under ledning av VGDF:s Krister Mattsson på valdagen. Längder, avstånd till hinder, greenernas storlek var några av alla delmoment som bokfördes. Resultatet dröjer och de nya slopetabellerna gäller från 2015.

Finishen på banan höjs ytterligare – april 2014. Fullerös greener har redan fått mycket beröm i år. Och från påskveckan läggs ännu mer arbete på skötseln. Hittills under våren har mycket jobb lagts på att ställa i ordning banan. Förutom arbete med teen, fairways och greener har Johan Nyman och banpersonalen jobbat mycket med röjningsarbete, bland annat mellan hålen 4 och 9, till höger om hål 5 och 7, bakom greenerna på hål 8 och 11, mellan hål 11 och tee 12 samt i dungen mellan hål 13 och 17. Senast har man gjort i ordning bunkrarna – kantskärningar och mer sand. Även 9-hålsbanan bunkrar har fräschats upp.  

Nu börjar skötselfasen. Dit hör bland annat fairways och ruffar. Två nya klippare gör att jobbet blir snabbare och ger ett bättre resultat. För att få bättre spelytor ska 500 kg gräsfrö sås och gödning ske på fairways och i ruff. 

För att lättare se avståndet in mot greenenhar vi i år infört gula och röda vippor intill 150- respektive 100-metersplattorna.

Elstängsel ger nya outpinnar – mars 2014. Det elstängsel mot vildsvin som sattes upp sent hösten 2013 på hål 10, 11 och 12 gör att vi från säsongen 2014 har varit tvungna att sätta ut nya out-pinnar. 

Längs hela högersidan av hål 12 har nya vita pinnar satts ut. Vid den lilla vägen som går på höger sida står elstängslet alldeles intill vägen. På den sträckan korsar outgränsen vägen och går över på vänster sida av vägen. Om man inte gör så är en regelrätt droppning mycket svår.

140328-hal10På hål 10 står elstängslet tills vidare omedelbart till höger om det längsgående diket till höger om greenen. Stängslet har enligt reglerna definierats som oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2). Området där elstängslet står har förklarats vara mark under arbete (MUA – med fri dropp).

Även hål 11 har fått en mängd out-pinnar innanför elstängslet, som går en bit in i skogen på höger sida samt runt greenen.

 

Nya klippare ger bättre spelytor – november 2013. Till säsongen 2014 har Fullerö GK skaffat två nya klippare – en bättre begagnad för fairway och en helt ny för ruffar. I båda fallen rör det sig om klippare av märket Toro.

140219-nya-klippareDe två levererades i mitten av februari. Till vänster på bilden ses Leif Björkström på fairwayklipparen och till höger Johan Nyman på ruffklipparen. 

– Jag är mycket nöjd med att vi kunnat skaffa de nya maskinerna, säger Johan Nyman, headgreenkeeper. Med de nya klipparna kan vi räkna med jämnare gräsytor och dessutom kommer jobbet att kunna göras betydligt snabbare än hittills.

Banaktuellt 2014 ny, uppdaterad: 2017-10-17 10:55:20