Banaktuellt 2016

Dranering hal-18 FotorBanrenoveringar – oktober 2016 Första veckan i oktober inleddes arbetet med att förbättra dräneringen på några av banans hål – bland annat hål 18. Handlingsplanen för arbetet under hösten/vintern 2016/2017 består av fyra delar.

1. Dränering – Ett arbete som gäller de mest blöta områdena på banan.

2. Bunkrar – Här handlar det om såväl anläggning av nya som igenläggning av befintliga bunkrar.
2016 Hal 3 bunker FotorMånga bunkrar kommer också att synliggöras bättre från tee och fairway – som hål 3 till höger. Vissa bunkrar kommer att ersättas med så kallade avrinningsytor. Det blir också ny sand i bunkrarna.

3. Träd – några "störande" träd kommer att tas bort på hål 7, 9 och 14.

4. TeeHål 8: tee47 flyttas framåt. Hål 17: tee47 flyttas tillbaka till gamla "gula herrtee" , tee56 flyttas tillbaka till tee59.

"Attraktivare Fulleröbana" inför 2017 hittar du här.

 

Spela Närspelsbanan – augusti 2016 Klubbens renoverade 9-hålsbanan kallas Närspelsbanan (tidigare Korthålsbanan). Där kan du med egna bollar öva närspelet. Närspelsbanan ger Dig ett utmärkt tillfälle att träna grunderna i golf oavsett om du är nybörjare eller etablerad spelare. Hålen är från 70 till 115 m. Medlemmar (ej passiva) och greefeegäster betalar inget extra för att nyttja Närspelsbanan.

Även den som inte är medlem i någon golfklubb eller är passiv medlem i Fullerö GK får spela på Närspelsbanan. Träningsavgiften är då 100 kr per dag för seniorer och 50 kr för juniorer. Eftersom gräset på greenerna på Närspelsbanan håller samma höjd som tee på stora banan kan det vara klokt att öva just puttning på den vanliga puttinggreenen. Klubben har tecknat försäkring mot eventuella olyckor.

 

Betalstation skylt FotorObligatorisk incheckning – juli 2016 Nu finns möjlighet till incheckning och betalning för gäster och medlemmar dygnet runt. Vi har installerat en terminal, som innehåller fler funktioner än den gamla och är tillgänglig även om klubbhus och reception är stängda.
Den är placerad i nya utbyggnaden på terrassen vid entrén.

För samtliga spelare, alltså även medlemmar som inte betalar greenfee, gäller att ankomstregistrering skall ske. Det gör Du antingen manuellt i receptionen eller genom att logga in på terminalen och där följa anvisningarna. Inloggning gör du med ditt medlemskort eller genom att ange ditt golf-id. Betalning görs med de vanliga betal- eller kreditkorten.

Kontroller av spelbehörighet sker stickprovsmässigt ute på banan.

 

2016-04-11-klippning Fotor160413 Hal 2 slantning FotorBanjobb inför säsongspremiären – april 2016. Fredagen 15 april kl 10 öppnar banan för säsongen. Det är fortfarande risk för frost och lördag. söndag, måndag öppnar banan klockan 9.00.

Arbetet med att få banan klar inför öppningen har pågått ett bra tag och i början av öppningsveckan har fairways och greener klippts, löven blåsts bort och banmarkeringarna setts över. Under vintern har mycket arbete utförts på banan – bland annat har dräneringarna på banan setts över, diken rensats och grävts ur, dammar släntats av samt broar renoverats eller tagits bort.

hål 2 har den delvis murkna bron på mitten av fairway tagits bort och överfarten på högra sidan har breddats och höjts. Dessutom har dammen släntats av och den går numera in några meter på gamla fairwayn. Dammen på hål 10 går också lite längre in mot fairway eftersom kanten "kalvat". På hål 18 har den gamla delvis raserade övergången ersatts med en ny. Dessutom ligger fairway lite mer åt vänster.

Renoveringen av korthålsbanan fortsätter. Hålpipning och stödsådd har skett senaste veckan. Bevattningen har varit igång.

Banaktuellt 2016 ny, uppdaterad: 2018-10-11 19:38:54