Banaktuellt 2017

20171108-Tradplantering Fotor

Förberedelser inför säsongen 2018 – november 2017  Knappt har Fullerös 18-hålsbana stängts för säsongen 2017 innan arbetet inför nästa säsong satts igång. Greenerna har luftats och dressats (ska göras en gång till), bevattningen har blåsts ur, två kilometer viltstängsel har satts upp, gamla övningsgreenen vid klubbhuset har färdigställts så långt som möjligt, osv.
20171108-ovningsgreen FotorDen 8 november påbörjades arbetet med planteringen av träd på högersidan av hål 1 (bilden ovan). Det följs av utvidgning av fairwaybunkern på högersidan före bäcken. Jordmassorna från dessa arbeten används sedan till att skapa inramningen av den eller de bunkrar som ska anläggas till höger på hål 2 efter bäcken. Och den nya greenbunkern till höger före green på hål 2.
Vilka ytterligare arbeten som hinns med i höst beror på vädret.

 

Nya Maskinparken Fotor

Ny maskinpark – juni 2017  Fullerö fick många nya maskiner 2017 för att sköta golfbanan. Det var efter förslag från banchefen Johan Nyman och beslut i styrelsen som klubben gick över till att leasa nästan hela maskinparken. Sedan tidigare leasades en del maskiner och liksom tidigare gäller det nya kontraktet de röda Toromaskinerna.

– Ett skäl till att klubben gått över helt till leasing är att kostnaderna för underhåll av maskinparken har stigit för varje år, säger ekonomiansvarige Claes Sävenhed. Den nya maskinparken blir dyrare, men underhållskostnaderna lägre. Totalt sett blir det ett nollsummespel. Och den stora fördelen är att ha fungerande maskiner, som dessutom byts.

De nya maskinerna på banan var en klippare för vardera tee, green, fairway och semiruff, en bunkerkratta, en traktor samt två arbetsfordon. Bland fördelarna:
• Semiruffklipparen har klippenhet som kan förskjutas i sidled för att
minska spårbildning vid exempelvis bunkerkanter.
• Bunkerkrattan passar bra även i små bunkrar.

Narspel 2 Fotor Närspelsbanan och Golfäventyret – maj 2017  Golfäventyret, som lanserats av Svenska Golfförbundet, är barns resa i golfen – vägen från nybörjare till att ta sig ner till hcp 36. Barnen lär sig tillsammans i en träningsgrupp och utvecklas stegvis med hjälp av tränare och ledare som använder sig av materialet Goilfäventyret. Som en del i Golfäventyret graderades Fullerös närspelsbana upp. Nu kan du dels slå ut från teepallarna men också slå från vipporna på varje hål – blå = 70 meter, orange = 50 meter och röd = 30 meter.

Dessutom kan man använda Närspelsbanan för footgolf som sedan 2016 är en gren inom Svenska Golfförbundet. Footgolf är en kombinationssport som går ut på att sparka en fotboll från utslagsplats till hål på så få tillslag som möjligt. 

Rensningar mellan hålen – april 2017 Flera träddungar utmed banan har rensats de senaste veckorna inför säsongen 2017. Ena dagen tö, nästa minusgrader. Snö, regn, sol. Vädret är som det är, men på Fullerö är det full fart på banarbetarna. Och så har det varit i stort sett hela vintern då fyra av arbetarna varit igång under vintermånaderna.

Skogsavverk maskin FotorSkogsavverkningen – mars 2017 Den sedan något år aviserade avverkningen av skogen vid hål 6, 7 och 8 kom igång. Det är greve Cronstedt som äger skogen och ansvarade för avverkningen. Det avverkade timret kördes ut i skogen över hål 8 bakom nya tee47. Marken skyddades där av utrullat material som förhindrar markskador.

Avverkningen gör att mer luft strömmar över banan. Det betyder att de våta partierna på hål 6 och 8 kommer att torka upp snabbare. De som slår för långa utslag från tee på hål 6 kommer nu ha chansen att hitta sin boll lättare. Om det går att slå är en annan sak.

Banaktuellt 2017 ny, uppdaterad: 2018-10-12 11:03:51