Indexering av hålen från 2017

Hålen på Fullerö har från 2017 nya index som följer de nya rekommendationerna från Svenska Golfförbundet.

I begynnelsen spelades golf bara som match mellan två spelare. Ofta spelade man om hedern, pengar eller en öl efter ronden. Snart kom någon spelare på att han borde få några extra slag när han mötte bättre spelare. Vid mitten av 1800-talet började man fördela slagen jämt över banans alla hål. Det sattes ett handicapindex på varje hål. Fördelningsmetoden förfinades under 1900-talet och grundprincipen finns kvar än i dag.

Men att bestämma vilka hål som är svåra och vilka som är lätta, framstår som omöjligt när man frågar – svårt för vem?

Här följer rekommendationerna och indexeringen på Fullerö GK.

 

Indexering av hålen, uppdaterad: 2016-12-09 16:18:23