Checklista - Fullerövärdar

Fullerövärdarnas roll och arbetsuppgifter

· Att vara klubbens representant på banan och klubbens område under golfintensivadagar
· Att ge ett första positivt intryck till alla, få dem att känna sig välkomna
· Att ge service, i lika grad till alla, såväl gäster som medlemmar
· Att skapa förtroende som ger möjlighet att ha kontroll på ”greenfeeläget”
· Att se till att starten fungerar utan dröjsmål, ge nödvändiga råd och regler
· Att slå ett slag för ”golfklockan” (ca 4 timmar är en trevlig och bra rond )
· Att medverka till att alla som spelar får en trevlig och givande runda
· Att främja säkerheten på banan
· Att anvisa om banans vård, laga fairways och greener, bunkervård, etc.
· Att råda medlemmar, guida gäster så de får en bra upplevelse på vår bana
· Att värna om att artighet, förnuft, ett stort mått av gott humör får gälla


Förberedelser

· Ha gärna en regelbok i beredskap
· Var uppdaterad på de lokala reglerna. Läs gärna VHB 1.2 Ordningsföreskrifter och
· Ta i förväg reda på eventuella frågor om och kring banan
· Samarbeta nära med receptionen
· Boka golfbil
· Sök bra kontaktvägar för att ha i beredskap när något händer
· Ha din klocka avstämd med klubbens övriga klockor
· Förse dig med en kopia av bokningslistan
· Var gärna försedd med en mobil så du kan få direkt kontakt vid ev. frågor


Fullerövärdens identitet

· Visa en profil som tydligt anger din funktion
· Bär gärna namnbricka
· Skylt vid startstugan ska visa ”dagens fullerövärdar”
· Representativ och golfmässig klädsel ger gott intryck
· Klubbens fullerövärdsjacka används vid kyligare tillfälle
· Skylt på golfbilen ska visa vem som är på banan


Goda råd

· Prioritera i första hand att starttider hålls
· Sträva efter 4-bollar vid intensitet på banan
· Medverka till att spelrytmen bibehålls utmed banan
· Lyssna – anvisa – uppmana - vänligt och korrekt
· Åk med golfbilen på banan utan att störa spelet
· Använd transportvägar i möjligaste mån

Här hittar du komplett instruktion för Fullerövärdarna!

 

 

Fullerövärdar, checklista, uppdaterad: 2014-03-12 15:53:00