Avgifter för medlemmar vid hyra

Bagvagn: 50 kr

Golfklubbor och vagn:  150 kr

Golfbil – medlem: 300 kr

Golfbil – medlem med intyg: 100 kr/bil

Skåphyra senior:  300 kr

Skåphyra junior:   150 kr

Garage egen golfbil el:  650 kr

Garage egen golfbil bensin:  650 kr

Garage egen scooter el:   650 kr

Garage egen el-bagvagn:   400 kr

Rangekort – kortavgift:   50 kr

Rangebollar (antal hinkar) 11 / 23 / 35/ 48                   150 / 300 / 450 / 600 kr

 

Avgifter för medlemmar, uppdaterad: 2018-04-12 09:12:06