Avgifter för bil, skåp mm  för medlemmar

Serviceavgifter

Avgift avseende hyra av
   
Golfbil  300
Medlemmar med läkarintyg har
förtur – hyra 100 kr/bil
Bagvagn 40  
Bagskåp 280  
Bagskåp junior 140  
Garageplats för egen golfbil eldriven 600  
Garageplats för egen golfbil bensindriven
400
 
Garageplats för egen scooter
400
 
Garageplats för egen elvagn
200
 
 

Administrativa avgifter

Avgift avseende    
Registrering av privat-uthyrd spelrätt (25+ år) 100  
Registrering av spelrätt på ny ägare (25+ år) 200  
Inträdesavgift ny medlem 0  
Omregistrering till lägre medlemsform 200  
Påminnelse obetald faktura, per påminnelse 100  
Dröjsmålsränta vid sena betalningar 1% per påbörjad månad  
Avgifter för medlemmar, uppdaterad: 2016-02-20 22:51:39