Tee-premiär i Golfveckan

150704-Hal16-tee47

 Golfveckan var premiär för de nya teena på hål 16. På bilden ses vyn från tee 47. 
Mer nytt om banan kan du läsa här!

Tee-premiär, uppdaterad: 2015-07-31 08:31:30