Valberedning Fullerö Golfklubb

Ledamöter:

Ove Johansson, 070-6984865

Hans G Petersson hans-goran.petersson@hotmail.com

Lennart Ögren, lennart@ogren.se  070-5772310; Sammankallande

Gör slag i saken! Du, som känner att du vill engagera dig mer i klubbens ideella arbete, kontakta någon i valberedningen!

Valberedning, uppdaterad: 2017-09-28 13:03:20