Stadgar för Fullerö golfklubb.

Stiftad den 29 mars 1988.
Antagna den 29 mars 1988.
§14,§16,§19 och §22 ändrade den 25 januari 2001.
§17 ändrad den 20 mars 2003
§2 ändrad den 24 november 2005
§7 och §16 ändrade den 28 mars 2006
Omskrivna i sin helhet den 28 mars 2007

Stadgar, uppdaterad: 2013-03-14 09:28:56