Banutveckling

Här presenteras tankar och planer om hur vår bana skall utvecklas.

Handlingsplanen för arbetet under hösten/vintern 2018/2019 är denna:

Vi räknar med att Fullerö blir attraktivare bland annat genom att

  • dränering utförs på utsatta ”sanka” område
  • arbetet med bunkrarna fortsätter
  • nygammalt tee på hål 17 färdigställs med bevattning
  • arbetet med rangen färdigställs
  • Närspelsbanan har återfått golfhålen och att nya footgolfhål görs vid sidan av greenerna
  • översyn görs av klipplinjer, träd och sly

Attraktivare Fullerö-bana
– uppdaterad 2018-09-210

Banutveckling inför 2019, uppdaterad: 2019-01-09 14:02:58