Banutveckling

Här presenteras tankar och planer om hur vår bana skall utvecklas.

Handlingsplanen för arbetet under hösten/vintern 2016/2017 består av fyra delar.

1. Dränering – Ett arbete som i princip påbörjas omgående och självfallet gäller de mest blöta områdena på banan.

2. Bunkrar – Här handlar det om såväl anläggning av nya som igenläggning av befintliga bunkrar. Många bunkrar kommer också att synliggöras bättre från tee och fairway. (I de flesta fall handlar det om att greenbunkrarna höjs upp.) Vissa bunkrar kommer också att ersättas med så kallade avrinningsytor. Givetvis kommer det också ny sand i bunkrarna. Det är många hål som kommer att beröras, i första hand hål 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 15 och 17.

3. Träd – Kommer att tas bort på hål 7 till vänster och höger vid sidan om fairway, på hål 9 till vänster strax före green och på hål 14 i dungen till vänster före green.

4. TeeHål 8: tee47 flyttas framåt. (Planerad skogsavverkning till höger om fairway kan komma att påverka när arbetet kommer igång.)
Hål 17: tee47 flyttas tillbaka till gamla "gula herrtee" ,  tee56 flyttas tillbaka till tee59.

Vår satsning på att göra en bra bana ännu bättre fortsätter således med oförminskad styrka!

Attraktivare Fullerö-bana
– uppdaterad 2016-09-21

 

Banutvecklingen, uppdaterad: 2016-10-06 11:29:31