Banaktuellt inför 2018

Säsongen 2017 – en säsong med mycket beröm från framförallt gäster.

Inför 2018 fortsätter arbetet med "Attraktivare Fulleröbana" som förebild.
• Bland annat väntar JSM-final med de 16 bästa klubblagen i Sverige 31/8–2/9.
• Flaggstängerna på greenerna förses med prismor (lättare att mäta avstånd med kikare). På par 3-hålen förses de också med måttband.
• På hål 17 kommer bakersta tee att användas för tee56/tee59, tredje tee bakifrån för tee47 och hittillsvarande för tee38. Längderna är 476, 408 respektive 333 meter

Vid senaste BK-mötet diskuterades också vildsvinens framfart och hur vi kan skydda oss mot dem. Av 2017 års budget har ca 15.000 kr använts till viltstängsel.

Banaktuellt inför 2018, uppdaterad: 2018-12-06 19:43:20