Nu är bygget av kansli och shop klart

Bygget av nytt kansli och golfshop började torsdag 3 mars. Bygglovet hade dragits i långbänk sedan oktober 2015 men i början av mars hade det beviljats. Men nu är utbyggnaden klar tack vare alla ideellt arbetande medlemmar – stort tack! 15 april togs det ombyggda klubbhuset i bruk samtidigt som banan öppnades för säsongen.

15 april 2016

Bygget 160415 receptionen Fotor

Bygget 160415 utifran FotorFredagen den 15 april slutfördes städning etc av lokaliteterna. Datorerna, kläder och klubbor var på plats i shopen/ receptionen. De nya inventarierna till köket var på plats så att man kunde servera lunch (raggmunk med fläsk) även om gästerna till slut blev fler än portionerna. Fortfarande återstår visst arbete, bland annat har panelen åt väster inte satts upp. Greenfee-automaten är inkopplad så att såväl gäster som alla medlemmar kan registrera sig där om receptionen inte är öppen.

13 april 2016

160413 greenfee-automaten Fotor

160413 Kansli galler Fotor

 

Bygget närmar sig färdigstadiet. Kansliet är klart för att möbleras. Roger jobbar för fullt i shopen för att få den klar till öppningsdagen 15 april. Greenfee-automaten är på plats. Full rush för att restaurangen ska bli klar. Matsalen får sina gardiner åter. Och mycket mer...

6 april 2016

2016-04-06-Bygget-reception Fotor 2016-04-06-Bygget-shop FotorFull fart igen på bygget. Spackling, målning, eldragningar, datakabeldragningar, färdigställande av väggar där det tidigare fanns fönster... Mammad har fått lite ordning på köket fast nya inventarier ännu inte kommit. Målet är fortfarande att det ska vara klart till 15 april.

Bygget-2016-03-29-klubbhus Fotor29 mars 2016

Påsklovsvecka, och kansli- och receptionsbygget har gått lite i stå. Eldragningarna är i stort sett klara. Arbetet med att dra datakablar fortsätter, liksom spackling av kansli, reception och utbyggda delen av matsalen. Inom kort är det dags för en första målning. På bilden ses projektledaren Bengt-Åke Zetterkvist och Hans G Petersson i det belamrade klubbhuset. Målet är att utbyggnaden inomhus ska vara klar till den 15 april. Arbetet med att sätta upp panelen mot bouleplanen på utbyggnaden dröjer dock.

21 mars 2016

bygget-160321-restaurang Fotor

Bygget-160321-kansliet Fotor

Tillbyggnaden på klubbhuset fortskrider planenligt. De tidigare ytterväggarna har delvis blivit innerväggar och öppningar har skett mellan utbyggnaden och nya kansliet respektive utökade restaurangmatsalen. Måndagen 21 mars påbörjades uppsättningen av ytterpanelen. Arbetet med el- och datorkablar har påbörjats.

14 mars 2016

2016-0314-Bygget-isolerat Fotor2016-0314-Bygget-krogvagg Fotor

Arbetet med utbyggnaden fortskrider. Måndagen 14 mars har utbyggnaden fått väggar och tak isolerade. Restaurangens vägg mot utbyggnaden har börjat tas bort och inredningen samt alla datorprylar i reception/shop håller på att tas bort.

9 mars 2016

2016-03-09-oversikt Fotor Fotor

2016-03-09-bygget-nara FotorEfter en knapp vecka har arbetet med de nya ytterväggarna kommit igång ordentligt, liksom isoleringen av taket. Ett nytt golv har lagts på den gamla verandan och nu på måndag ska det vara dags att öppna den nuvarande ytterväggen in mot restaurangens matsal. 

3 mars 2016

160303-Klubbhus utb kansliet Fotor160303-Terinalkuren Fotor

Sedan klartecken givits har arbetet med att förstärka balkarna på verandan mot bouleplanen börjat. Ovan till vänster är det Håkan Lyckholm, Per Tjernström och Beo Eriksson (skymd) som jobbar med att sätta fast balkarna.
Och nu har utbyggnaden längs klubbhusets västra sida – från ingången till och med restaurangens matsal börjat. Det blir kansli, utökad golfshop och en förlängning av restaurangens matsalsveranda. Att kansliet flyttar ner från klubbhusets andra våning gör att personalen får bättre arbetsförhållanden och att det blir bättre service för gäster och medlemmmar.

På verandan mot gamla puttinggreenen har greenfee-pulpeten ersatts av en terminalkur. Den är snart klar för iordningsställande. Där kommer terminalen för betalning osv (som i fjol fanns utanför receptionen) att stå. På bilden ovan till höger är det Torsten Green och Håkan Lyckholm som sätter panel på terminalkuren.

Klubbhus byggs ut, uppdaterad: 2017-04-04 15:23:34