Aktuellt från Marknadskommittén.

 

Marknadskommittén är från 2018 sammanslagen med Sponsorkommittén.
Ordförande är Åke Westman, tel 073 697 46 16, ake.westman@live.se

Roger Sundin, 070 290 2470 roger.sundin@fullerogk.se
Bengt-Åke Zetterqvist, 070 272 6146, bengt-ake@jzbyggkonsult.se
Björn Engwall, 070 311 7430, bjorn.engwall@gmail.com
 
Kommitténs huvuduppgift
  • Marknadsföra golfklubben mot nya och gamla intressenter i syfte att värva nya medlemmar och flera gäster till anläggningen
  • Vårda klubbens Vision och positionering

Kontakta oss gärna. Vi behöver dina synpunkter och förslag. Vill du hjälpa till i vår kommitté ? Du är välkommen.

Om du har egna idéer på hur ett samarbete med klubben skulle kunna se ut, kanske en kick-off, en utbildningsdag med golf, eller vad som helst egentligen, slå oss gärna en signal. Fullerö GK är en flexibel golfanläggning med mängder av möjligheter.

Marknad (sponsor) kommittèn, uppdaterad: 2018-04-02 16:46:37

Fullerö GK:s Vision och Position

Kommittéarbetet har startat för säsongen. Inledningsvis koncentrerar vi oss på att se över vår Vision och att stärka vår Position på marknaden.

 

Fullerö GKs Vision och Position, uppdaterad: 2018-03-12 21:19:01