Aktuellt från Marknadskommittén

Marknadskommittén Fullerö GK har 2018-2019 följande medlemmar:

Åke Westman ordf. - ake.westman@live.se,  073 697 4616
Björn Engvall - bjorn.engvall@rampanel.com, 070 311 7430
Bengt-Åke Zetterqvist - bengt-ake@jzbyggkonsult.se,  070 272 6146
Roger Sundin - roger.sundin@fullerogk.se, 070 290 2470
Mia Skoglund - miaskoglund67@gmail.com, 073 209 7415


Marknadskommitten är ansvarig för sponsorer och marknadsföring av Fullerö GK

 Kommitténs huvuduppgift

Marknadsföra golfklubben mot nya och gamla intressenter i syfte att värva nya medlemmar och flera gäster till anläggningen samt profilera våra sponsorer
Vårda klubbens Vision och positionering
Kontakta oss gärna. Vi behöver dina synpunkter och förslag.

Om du har egna idéer på hur ett samarbete med klubben skulle kunna se ut, kanske en kick-off, en utbildningsdag med golf, eller vad som helst egentligen, slå oss gärna en signal.

Fullerö GK är en flexibel golfanläggning med mängder av möjligheter.