Marknadskommittén är från 2018 sammanslagen med Sponsorkommittén.
Ordförande är Åke Westman, tel 073 697 46 16, ake.westman@live.se

Roger Sundin, 070 290 2470 roger.sundin@fullerogk.se
Bengt-Åke Zetterqvist, 070 272 6146, bengt-ake@jzbyggkonsult.se
Björn Engwall, 070 311 7430, bjorn.engwall@gmail.com
 
Kommitténs huvuduppgift
  • Marknadsföra golfklubben mot nya och gamla intressenter i syfte att värva nya medlemmar och flera gäster till anläggningen
  • Vårda klubbens Vision och positionering

Kontakta oss gärna. Vi behöver dina synpunkter och förslag. Vill du hjälpa till i vår kommitté ? Du är välkommen.

Om du har egna idéer på hur ett samarbete med klubben skulle kunna se ut, kanske en kick-off, en utbildningsdag med golf, eller vad som helst egentligen, slå oss gärna en signal. Fullerö GK är en flexibel golfanläggning med mängder av möjligheter.

Marknad (sponsor) kommittèn, uppdaterad: 2018-04-02 16:46:37