Medlemskommittén (MeK)

Ordförande: Birgitta Chapman, tel 070 230 02 70

Kommitténs viktiga roll:

Kommitténs huvuduppgift

• Vårda gamla och nya medlemmar och i samråd med övriga kommittéer säkerställa att nya medlemmar får ett värdigt inträde i klubben ( Se VHB 2.5 Medlemslotsar)
• Marknadsföra golfklubben mot nya och gamla intressenter i syfte att värva nya medlemmar och flera gäster till anläggningen

Kontakta oss gärna. Vi behöver dina synpunkter och förslag. Vill du hjälpa till i vår kommitté ? Du är välkommen.

Här hittar du en komplett instruktion för MMK

Medlemskommittén, uppdaterad: 2017-12-28 11:19:49