Oldboyskommittén

VÄLKOMMEN ! Kontakta oss gärna, Dina synpunkter och förslag kan förbättra vår verksamhet. Meddela även Din vilja till att medverka i oldboys ideella arbetsinsatser.

OK´s uppdrag

Att värna om klubb och familjeandan i gott samarbete med styrelse, andra kommittéer och anställda.

Att uppmuntra till ideella arbetsinsatser vad gäller byggnader och bana samt vid tävlingar och klubbaktiviteter.

Vad gör OK?

Veterantrivsel,

drivs i samarbete med damkommittén och planeras av en intern tävlingsgrupp. Olika spelformer, singelspel, parspel och matchspel, spelas under hela säsongen / maj - september/.
Stor prisutdelning avslutar.

Banbrytare, 

är en ideell kraft som hjälper till att skapa en attraktiv bana, utför reparations-, byggnads- och målningsarbeten. För närvarande är ca 40 glada medlemmar engagerade. 
Välkommen att delta i detta gäng.

Rangen, 

där en grupp på 6-7 personer veckovis turas om att köra in bollar så att bollmagasinet alltid är välfyllt samt håller utslagsplatserna rena och snygga.

Fullerövärdar, 

har vi vid vissa tillfällen t.ex. vid besök av större grupper, vid vissa tävlingar etc. Värdarna tar emot och visar tillrätta på klubben.

Frostpatrullen,

är vår vinteraktivitet från slutet av oktober till mitten av mars. Varje onsdag träffas vi ett par timmar för lite aktivitet, trivsamt fika och kulturlotteri. Mycket populärt.

Oldboyskommittén 2019

Svante Remshagen, ordf.     070-8128107     svante@remshagen.se
Bo Ericsson 070-5803279 boericsson4@hotmail.com
Conny Granberg 070-6518673 conny.not@home.se
Jan Johansson 070-3506765 jaxjohansson@spray.se
Bo Jonsson 070-5388608 ul-bo@telia.com
     
Hans G Petersson 070-6210409 hans-goran.petersson@hotmail.com
Svante Riström 073-8042720 svanteriström@hotmail.com
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du vara med i vårt ideella arbete, trivas på klubben och ha roligt?
Ring eller ta personlig kontakt!

 

Oldboyskommittén, uppdaterad: 2019-01-09 20:27:00